item.tf

Strange Part: Point-Blank Kills

Backpack.tf

Unique: 30.55 - 30.77 Refined

Strange Part: Point-Blank Kills