item.tf

Strange Part: Point-Blank Kills

Backpack.tf

Unique: 1.15 Keys

Strange Part: Point-Blank Kills