item.tf

Strange Part: Point-Blank Kills

Backpack.tf

Unique: 34.77 - 35.55 Refined

Strange Part: Point-Blank Kills